11. Savjetovanje pročelnika JLP(R)S – Rješenja za EFIKASNIJU samoupravu

I. dio – 23. (srijeda) rujan 2020. godine u 10 sati
II. dio – 24. (četvrtak) rujan 2020. u 10 sati

Savjetovanje je jedinstveno središnje događanje koje donosi aktualne teme važne čelnicima jedinica lokalne, područne i regionalne samouprave. Savjetovanje organiziraju LIBUSOFT CICOM i Udruga gradova čija je suradnja kroz sve ove godine postala čvrsto jamstvo kvalitetnog i visoko cijenjenog sadržaja.
Namijenjeno čelnicima, pročelnicima i voditeljima odsjeka u JLP(R)S.

Teme koje ćemo obrađivati:

 • Donacije i oslobođenja – utjecaj na proračun
 • Novi Zakon o proračunu
 • Beskamatni zajmovi MFIN-a
 • Jesu li tajne porezne tajne? Na koji način porezna tijela koja su povjerila naplatu lokalnih poreza Poreznoj upravi mogu do analitike
 • Oslobođenja od plaćanja obveza u sustavu Proračuna JLS – odricanje od prihoda ili dodjela potpora?
 • Obračun, knjiženje, naplata i obročna otplata u vrijeme COVID-19, te kako nadoknaditi prihode nakon prestanka važenja posebnih mjera
 • Odluke o lokalnim porezima tijekom korona – krize – jesu li zakonite?
 • Komunalna naknada i neposredno rješavanje – mogu li se postojeće baze obveznika i objekata komunalne naknade smatrati službenim evidencijama?
 • Upis nerazvrstanih cesta i novi zakon o komunalnom gospodarstvu – upis cijelog spektra komunalne infrastrukture
 • Nove obveze i stari problemi – zašto i na temelju čega se imovina JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika smatra državnom imovinom te kako je evidentirati?
 • Postupanje i ovlasti komunalnog redarstva po Zakonu o zaštiti životinja
 • Ususret novoj Uredbi o uredskom poslovanju
 • Otvoreno i transparentno – Otvoreni Grad
 • Što očekuje Republiku Hrvatsku u dugoročnom proračunu EU-a za razdoblje 2021. – 2027. i planu oporavka uslijed COVID-19 krize te najčešće nepravilnosti u pripremi i provedbi postupaka javne nabave i kako izbjeći financijske korekcije.
 • Rad od kuće u kontekstu normativnog okvira de lege lata
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o službenicima i namještenicima u JLPRS

Za sudjelovanje na konferenciji potrebna je samo prijava. Kotizacija se ne naplaćuje

 • Sažetak tema

  Pročitajte kratki sažetak tema koje Vas očekuju na 11. Savjetovanju pročelnika

 • Predavači

  Pogledajte popis predavača koji Vas očekuju na 11. Savjetovanju pročelnika

Organizatori: