Predavači

Naši predavači

mr. sc. Ivana Jakir BajoViceguvernerka, Hrvatska narodna banka

Matko Lovreta, dipl.iur. Pročelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, Grad Makarska

Vedran Vukobrat, dipl. iur.Pravni savjetnik-konzultant, LIBUSOFT CICOM d.o.o.

Maja Štargl Ugljar, dipl.oec. Konzultant u odjelu računovodstvenih projekata, LIBUSOFT CICOM d.o.o

Mijo ČavlinaKonzultant za javnu nabavu, LIBUSOFT CICOM d.o.o.

Cecilija Tolo, dipl.iur. Viša savjetnica za poslove predstavničkog i izvršnog tijela, službeničke poslove i poslove protokola, Grad Knin

Nikolina Pratzer, mag.iur.Savjetnica u Uredu za zakonodavstvo, Vlade RH

Cecilija Tolo, dipl. iurViša savjetnica za poslove predstavničkog i izvršnog tijela, službeničke poslove i poslove protokola, Grad Knin

Helena Masarić, dipl.iur.Pročelnica Upravnog odjela za lokalni politički susav i upravljanje imovinom, Grad Opatija

Danijel Jerman, dipl. iur.Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela, Općina Matulji

Petra OvčarićVoditeljica Odjela analitičkih projekata, LIBUSOFT CICOM d.o.o.

Vedran Padovan, spec.publ.admin.Specijalist korisničke podrške, LIBUSOFT CICOM d.o.o.

Tomislav KneževićVoditelj prodaje i marketinga, LIBUSOFT CICOM d.o.o.