Prijava za sudjelovanje

9. SAVJETOVANJE PROČELNIKA JLP(R)S – RJEŠENJA ZA EFIKASNIJU SAMOUPRAVU

Prijavnice će biti aktivne uskoro. Hvala na razumijevanju