Predavači

Naši predavači

Zinka Bulka, dipl. iur. Sutkinja Županijskog suda u Velikoj Gorici

Helena Masarić, dipl.iur.Pročelnica Upravnog odjela za lokalni politički susav i upravljanje imovinom, Grad Opatija

Matko Lovreta, dipl. iur.Pročelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, Grad Makarska

Nikolina Pratzer, mag. iur.Savjetnica u Uredu za zakonodavstvo, Vlade RH

Perica Norac Kevo, dipl. iur.Sutkinja Županijskog suda u Velikoj Gorici

Vilma Plavčić, dipl. iur. Libusoft Cicom

Vedran Vukobrat, dipl. iur. Pravni savjetnik – konzultant, Libusoft Cicom