NovostiShare

Održan Stručni seminar – Upravljanje imovinom JLP(R)S na LC Konferenciji Panorama 2016