NovostiShare

Stručnjaci na “Ovo (NI)JE Smart City konferencija” ponudili rješenja na probleme pri digitalizaciji