Sažetak tema

Tips & Tricks za upravljanje virtualnim serverima

Novosti koje donosi Hyper-V u Windows Server 2019 i kako iskoristiti nova poboljšanja. Upgrade s Windows Server 2008 na najnoviju verziju i zašto je potrebno maknuti zastarjele operativne sustave s mreže. Kada koristiti checkpointe, a kada ne. Još važnije: Zašto checkpoint nije backup. Poneki Hyper-V trik za lakši rad. Nešto malo PowerShella, tek toliko da ne klikamo stalno.
Predavač: Slavko Šuster, Libusoft Cicom d.o.o.

Novosti u LC SPI aplikacijama

Ovim izlaganjem dotaknuti proći ćemo neke od novosti u LC aplikacijama prvenstveno s osvrtom na tehnološke promjene i napredak. Okosnica izlaganja biti će:
– Prebacivanje aplikacija na WEB tehnologije
– Novi projekti poput Otvoreni grad
– Prijava putem NIAS-a
Predavač: Ognjen Bujan, Libusoft Cicom d.o.o.

Windows Admin Center i upravljanje serverima i radnim stanicama

Novi alat i centralno mjesto upravljanja Windows serverima i radnim stanicama. Sistem-administratori cijeniti će ovo web-bazirano rješenje za centralno upravljanje infrastrukturom. Što je Windows Admin Center te kako ga instalirati i koristiti za upravljanje serverima i radnim stanicama tema je ove radionice
Predavač: Marko Robić, Libusoft Cicom d.o.o.