Konferencija županija

22. rujan (utorak) 2020. godine u 10 sati

Znajući koliko je kompleksno i odgovorno kontinuirano pratiti i adekvatno primjenjivati sve zakonske odredbe i propise, što je ove godine još i veći izazov obzirom na učestalije promjene, najavljujemo ovu konferenciju kao jedinstveno događanje usredotočeno na sve teme važne županijama. Konferenciju županija 2020 organiziraju Hrvatska zajednica županija i tvrtka LIBUSOFT CICOM d.o.o. čija je suradnja postala čvrsto jamstvo kvalitetnog i visoko cijenjenog sadržaja. Budite, stoga, na izvoru relevantnih i aktualnih informacija – rezervirajte vrijeme za razmjenu iskustava i znanja s kolegama i stručnjacima.

Neke od glavnih tema:

 • Sustav proračunskih klasifikacija kao alat upravljanja
 • Preuzimanje poslova i djelatnika državne uprave od strane županija (Knjigovodstveni aspekt preuzimanja i Utjecaj na masu plaća u županijama)
 • Procjena vrijednosti nekretnina – obveza županija kod primjene
 • EU fondovi i razvoj lokalne zajednice: izazovi u pripremi i provedbi projekata
 • Zajednička poljoprivredna politika i lokalni razvoj
 • ZUP vs OPZ – dobiva li OPZ dovoljno pozornosti u poslovanju županija?
 • Zakonska osnova za digitalizaciju zahtjeva i rješenja

Za sudjelovanje na konferenciji potrebna je samo prijava. Kotizacija se ne naplaćuje

 • Sažetak tema

  Pročitajte kratki sažetak tema koje Vas očekuju na LC Stručnim radionicama

 • Predavači

  Pogledajte popis predavača koji Vas očekuju na LC Stručnim radionicama

Organizator:

Suorganizator: