LC konzultantske i stručne radionice

Kao i svake godine, tako i ove naši stručnjaci pripremaju različite radionice na kojima ćete imati priliku steći ili unaprijediti znanje vezano uz rad u našim aplikacijama.

U nastavku donosimo detalje vezane uz program i teme.

I. Upravljanje imovinom – sve na jednom mjestu

Upravljanje imovinom lokalnih jedinica obuhvaća različita stručna područja rada i predstavlja složen izazov za sve koji se izravno ili neizravno bave tim poslovima. Osobito je to izraženo u smislu evidentiranja imovine, odnosno povezivanja računovodstvenih evidencija s evidencijama komunalne infrastrukture, o čemu su gotovo svi naši gradovi i općine dobili obvezujuće naloge i preporuke Državnog ureda za reviziju, dok novu dimenziju složenosti istom problemu daje i obveza lokalnih jedinica na provedbu interne procjene ukupnosti svoje imovine. Ujedno se smatra bitnim istaknuti kako je samo pitanje trenutka kada će Središnji registar državne imovine u cijelosti zaživjeti, a u tom trenutku će svi obveznici dostave podataka u roku od 60 dana, od dana nastale promjene na jedinicama imovine u svom vlasništvu, morati dostavljati podatke u Registar jer u protivnom podliježu ne tako malim prekršajnim sankcijama.

Cilj radionice je ponuditi rješenja koja će odgovoriti na pitanja kako ispuniti zakonske obveze, zahtjeve revizije i drugih državnih tijela te uspostaviti učinkovit sustav upravljanja imovinom u vlastitoj jedinici lokalne samouprave.

1. Panel rasprava – Pozitivna iskustva korištenja registra nekretnina
• Koje su prednosti registra nekretnina?
• Obveza dostave podataka u Središnji registar državne imovine – možemo li uopće izvršiti navedenu obvezu?
• Može li registar nekretnina zadovoljiti zahtjeve Središnjeg registra državne imovine?
• Jesmo li spremni za dostavu podataka u Središnji registar državne imovine
• Sličnosti i razlike u upravljanju imovinom u RH i BiH

2. Povezivanje evidencija komunalne infrastrukture i evidencije dugotrajne imovine – praktični primjeri
• Kratki pregled i osvrt na naloge i preporuke DUR-a
• Službene evidencije koje lokalne jedinice moraju ustrojiti i voditi
• Izazov povezivanja službenih imovinskih evidencija putem identifikacijskih brojeva

3. Ošasna imovina – dobrodošla imovina ili teret?
• Koje dugove moramo, a koje ne moramo platiti
• Kako evidentirati ošasnu imovinu
• Kako uspješno upravljati s ošasnom imovinom

4. Procjena vrijednosti imovine – kako bez većih troškova zadovoljiti naloge i preporuke DUR-a?
• Obveza primjene Upute o priznavanju, mjerenju i evidentiranju imovine u vlasništvu RH
• Metode procjene
• Osnivanje radnog povjerenstva i način rada

5. Izazovi u izradi strategija upravljanja imovinom
• Zakonska obveza, da ili ne
• Metodologija izrade
• Prednosti donošenja Strategije

6. Izvještajni sustav – zašto je dobar?
• Svrha izvještaja
• Što moraju sadržavati
• Primjeri iz prakse

7. Klik od GIS-a do ZIS-a: olakšan pristup zemljišnim knjigama i katastru
• Istražujemo integraciju GIS-a i Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra (ZIS) u Republici Hrvatsko
• Primjena GIS-a u kombinaciji sa ZIS-om znatno pojednostavljuje pristup informacijama zemljišne knjige i katastra, omogućujući korisnicima lakši pregled i analizu relevantnih podataka
• Prednosti nedavno omogućenog integriranog pristupa

8. Novosti u GIS-u
• Novosti
• Novi alati koje korisnici imaju na raspolaganju
• Integracija WebGIS-a s drugim aplikacijama, Registrom nekretnina i KOMIS-om

II. Plaća i drugi dohodak pod povećalom nove porezne reforme

Na ovoj konzultantskoj radionici ćemo govoriti o dobitnicima i gubitnicima u procesu nove porezne reforme sa spektra obračuna plaće i drugog dohotka. Obuhvatit ćemo i temu instituta ozljeda na radu u procesu od doznake do izrade obračuna te podnošenja JOPPD-a i sređivanja poreznih stavki na SNU-u. Također ćemo odgovoriti na pitanja kako zadovoljiti zahtjeve u izvještavanju za nadređene i za razne institucije pa do revizije te kako sprovesti ovrhe na plaći i drugom dohotku sa stajališta prednosnog reda i zaštićenog računa?

Teme koje ćemo obraditi:
• Tko dobiva, a tko gubi uvođenjem porezne reforme s aspekta zaposlenika? Kakvo je postupanje za mirovinsko? Kako pretočiti prirez u porez?
• Priznavanje ozljede na radu nakon dužeg razdoblja od nastanka bolovanja (3, 6, … mjeseci).
• Kako postupiti u slučaju ozljede zaposlenika na radnom mjestu kada je doznaka bolovanje na teret poslodavca?
• Provođenje i kontrola obračuna, JOPPD-a, PKK i SNU-a nakon postupka ispravka ozljede na radu.
• Priprema ad hoc izvještavanja i snalaženje u šumi zahtjeva nadležnih institucija ili nadređenih.
• Provođenje ovrha na plaći zaposlenih, te primateljima drugog dohotka, prednosni red, zaštićeni računi.

III. Digitalizacija procesa isplata zaposlenicima, vanjskim suradnicima i socijalnih potpora

Na ovoj stručnoj radionici dat ćemo odgovore na brojna pitanja. Govorit ćemo o tome kako napraviti ispravak isplata socijalnih potpora, obračun za prijavu te odjavu zaposlenika unutar jednog mjeseca te što je sve obveza poslodavca s financijskog aspekta u trenutku kada zaposlenik odlazi. Doznat ćete i kako digitalizirati cijeli proces isplata fizičkim osobama prema Uredbi o uredskom poslovanju, a otkrit ćemo i kada je pravo vrijeme za postupak čišćenja podataka kao priprema za godišnji obračun poreza.

Teme koje ćemo obraditi:
• Što kada stipendist vraća iznos stipendije jer je dobio stipendiju iz drugog izvora/osnove?
• Zaposlenik je otišao i vratio se unutar mjeseca, kakvo je postupanje s aspekta mirovinskog, poreznog, radnog stajališta?
• Postupak izrade obračuna i isplata nakon prestanka radnog odnosa zaposlenika, obveze poslodavca.
• Prednosti digitalizacije sustava (urudžbiranja) kroz sustav, na što obratiti pozornost nakon napravljenih obračuna (plaće, putnih naloga, socijalnih potpora).
• Putovanja u inozemstvo s naglaskom na plan puta, troškove, naknade troškova.
• Provedba neopravdanog izostanka s posla s gledišta obračuna doprinosa i oznaka na JOPPD-u.
• Kada je potrebno krenuti s čišćenjem podataka kao priprema za GOP?

IV. Specifičnosti poslovanja komunalnih poduzeća

Što sve komunalcima osigurava SPI sustav – od praćenja podataka kroz GIS, preko uredskog poslovanja do primjera dobre prakse kod provedbe Zakona o gospodarenju otpadom.

Teme koje ćemo obraditi:
• Utjecaj nove Uredbe na KOMIS
• Potpisivanje rješenja
• JOP na rješenjima
• DMS
• Integracije na vanjske sustave
• Vanjski ispis rješenja/računa/virmana
• Veza na Uredsko poslovanje, ugovori i izjave
• Veza na GIS
• Ugovorne kazne
• Popust za sortiranje otpada u praksi
• Digitalna otprema računa putem 365, 156 i 154 uz već postojeći KeksPay
• Učinkovito upravljanje bazom matičnih podataka u svrhu povećanja komunalnih prihoda

V. Savjeti za efikasniji rad u glavnoj knjizi obveznika profitnog računovodstva

Kako kroz LC SPI sustav uspostaviti regularno računovodstvo te kome je to i zašto potrebno, pitanja su na koja odgovaramo na ovoj radionici. Doznat će te sve i o mogućnostima izvješćivanja te zašto i kako poslovati po Zakonu i prema Uredbi o uredskom poslovanju.
Radionica će slikovito prikazati zanimljivosti i trikove za učinkovit rad te odgovore na pitanja iz profitne glavne knjige.

Teme koje ćemo obraditi:
• Uspostavljanje regularnog računovodstva u SPI sustavu
• Izvještajni sustav regularnog računovodstva
• Planiranje i realizacija u profitnom računovodstvu
• Uredba o uredskom poslovanju sa stajališta glavne knjige
• Kratki presjek porezne reforme

VI. USZ – Godina promjena za Upravitelje stambenim zgradama

Radionicom ćemo obuhvatiti više zanimljivih tema. Tako ćemo govoriti o prihodima predstavnika stanara kroz drugi dohodak i o tome kako na njih utječe porezna reforma. Dio radionice posvetit ćemo i ovrhama, točnije njihovom uspješnom provođenju te ćemo uz to prikazati i primjere iz prakse.
Nezaobilazna tema dakako su i sve novosti u WEB USZ-u pa ćemo vas tako upoznati sa svim mogućnostima koje odnedavno nudi Oglasna ploča u komunikaciji sa suvlasnicima, a govorit ćemo i o plaćanju virmana bez fizičke uplatnice.

Teme koje ćemo obraditi:
• WEB USZ- novosti
• Plaćanje s platforme
• E-računi
• Oglasna ploča
• Vanjski ispis rješenja/računa/virmana
• Prijedlog zakona
• Ovrhe
• Drugi dohodak i porezna reforma

VII. Proračunski korisnici – radionica samo za vas!

Cilj radionice je dati cjeloviti prikaz poslovanja kroz sve LC aplikacije koje su potrebne u svakodnevnom radu proračunskog korisnika. Na radionici će se na jednom mjestu okupiti LC stručnjaci iz više područja, kako bi zajednički odgovorili na pitanja proračunskih korisnika.

Teme koje ćemo obraditi:
• Tko dobiva, a tko gubi uvođenjem porezne reforme s aspekta zaposlenika? Kakvo je postupanje za mirovinsko? Kako pretočiti prirez u porez?
• Prednosti digitalizacije sustava (urudžbiranja) kroz sustav, na što obratiti pažnju nakon napravljenih obračuna (plaće, putnih naloga, socijalnih potpora)
• Priprema ad hoc izvještavanja i snalaženje u šumi zahtjeva nadležnih institucija ili nadređenih
• Vođenje analitičkih evidencija i prikaz analitičkog izvještajnog sustava
• Kontiranje analitika u glavnoj knjizi proračuna i izvještajni sustav

VIII. Salda konti izvještaji i kako kvalitetno organizirati podatke

Zakon o uvođenja eura kao nacionalne valute u RH donio je promjenu vrijednosnih pragova i drugih iznosa u kunama. Oni su od 1. siječnja 2023. godine iskazani su u eurima i centima da bi s poreznom reformom u 2023. godini prag za upis u registar obveznika PDV-a bio zaokružen na 40.000 EUR-a. Promijenjeni su i obrasci knjige U-Ra i I-Ra te sadržaj i način popunjavanja PDV obrasca. Drugom temom okrenut ćemo se organizaciji podataka unutar SPI sustava kojim ćemo pojasniti način rada izvještaja unutar Salda konti, glavne knjige, KOMIS-a, a koji ovise o organizaciji podataka. Završna tema su nam e-ovrhe i novosti koje uvodimo u 2023. godini. I naravno, odgovorit ćemo na najčešća pitanja s kojima se susrećemo.

Teme koje ćemo obraditi:
• Novosti u sustavu PDV-a u 2023 godini (Promjena poreznog statusa u sustavu PDV-a, Obveznici PDV-a po naplati i evidentiranje partnera unutar sustava, nova polja u obrascu PDV-a, Knjiga UR-a i IR-a od 01.01.2023. godini)
• Organizacija podataka unutar SPI sustava – izvještajni sustav unutar aplikacija
• Novosti u e-ovrhama 2023 godine.

IX. Dugotrajna imovina i inventura u sustavu proračuna

Kraj poslovice godine osim završetka financijskih izvješća donosi i obvezu popisa imovine. Radimo li sve po zakonski propisanim koracima inventure? Znamo li što posjedujemo i evidentiramo li ispravno tuđu imovinu dobivenu na korištenje? Koje su najčešće pogreške u evidenciji imovine? Na ova i još mnoga pitanja odgovorit će LC stručnjaci za imovinu.
U sklopu radionice bit će predstavljen i novi BC čitač kompatibilan s android aplikacijom te će se na praktičnim primjerima prikazati brži i jednostavniji način provođenja inventure.

Teme koje ćemo obraditi:
• Vrijednost imovine najčešće greške u evidenciji
• Godišnji popis imovine – potreba ili obveza?
• BC čitač i android aplikacija

X. Komunalni informacijski sustav iz pogleda Grada i Općine

Ovom radionicom obuhvaćamo značajan broj tema. Između ostalog, pojašnjavamo kako u svakodnevnom radu koristiti e-potpis i e-pečat. Odgovaramo na pitanje što je JOP, gdje sve treba biti prikazan i zašto. Govorimo o digitalnoj arhivi i pohrani rješenja i računa, ali i o poreznoj reformi te njenom utjecaju na prihode gradova i općina, vrijednost boda komunalne naknade i porez na kuće za odmor. Uz sve to posebno ćemo se dotaknuti i WEB GIS-a i njegovih prednosti koje vam omogućavaju da pronađete skrivene prihode.

Teme koje ćemo obraditi:
• Utjecaj nove uredbe na komis
• Potpisivanje rješenja
• JOP na rješenjima
• DMS
• Integracije na vanjske sustave
• Vanjski ispis rješenja/računa/virmana
• Porezna reforma i njen utjecaj na prihode JLS-a
• Porez na kuće za odmor, vrijednost boda komunalne naknade
• WEB GIS
• Digitalna otprema računa putem 365, 156 i 154 uz već postojeći KeksPay
• Odnos između JLS-ova, Hrvatskih voda i LC-a
• Učinkovito upravljanje bazom matičnih podataka u svrhu povećanja komunalnih prihoda

XI. Uvodimo sustav pune riznice u JLP(R)S

Ukidanje žiro računa proračunskih korisnika i uvođenje jedinstvenog LC sustava pune riznice opširan je proces i zahtjeva detaljnu pripremu. Na radionici će biti predstavljeni ključni koraci u postupku uvođenja pune riznice i prikazani poslovni procesi u sustavu ukinutih žiro računa.

Teme koje ćemo obraditi:
• Priprema dokumentacije i promjena sistematizacije za ulazak u sustav riznice
• Proces evidentiranja prihoda po uplatnim računima i postavke analitičkih evidencija za ispravno evidentiranje u sustavu riznice
• Isplata plaće u sustavu pune riznice
• Evidentiranje poslovnih procesa i usklađenje proračunskih korisnika i nadležnog proračuna

XII. Proračunski izazovi – trenutni i budući

Zakonodavni okvir vezan uz proračunsko planiranje i izvještavanje doživio je promjene. Fokus planiranja i izvršenja proračuna nije na razini pojedinačnog troška već se prebacuje na programsko planiranje. Rezultat proračuna i rezultat financijskih izvještaja nije isti pojam i bitno se razlikuje. Planiranje EU projekata i dalje je puno nepoznanica i u očekivanju smo novog pravilnika. O svim ovima temama i još malo više upoznat ćemo vas na našoj konzultantskoj radionici.

Teme koje ćemo obraditi:
• Programsko planiranje i izvršavanje proračuna
• Rezultat proračuna – zašto nam je bitan izvor financiranja
• Planiranje i evidentiranje EU projekata u proračunu

XIII. Proračun u službi JLP(R)S i građana

Cilj radionice je u kratkim crtama upoznati JLP(R)S s novostima u LC aplikacijama i predstaviti poreznu reformu te njezin utjecaj na poslovanje.

Teme koje ćemo obraditi:
• Retrospektiva – razvoj aplikacije od Panorame do Panorame
• Mogu li građani sudjelovati u procesu izrade proračuna?!
• Kratki presjek porezne reforme

Organizatori: