Sažetak tema

Obračun plaće i drugog dohotka

Voditelj radionice: Karolina Labaš Domišljanović

Obradit će se aktualne teme oko izmjena obračuna vezano uz Covid – 19 (Korona virusa), greške na JOPPD obrascu, postavke na vrstama primanja i pregled izvješća, GOP, značajna izvješća untar aplikacije, mailing sustav, novosti unutar aplikacije, spajanje UDU sa županijama.

Teme koje ćemo obraditi:
• Ključne zakonske izmjene u sustavu plaća
• Kakve promjene nam je COVID donio – kratak pregled (HZZ potpore i kako ih provesti)
• Kako pristupiti godišnjem obračunu poreza?
• Razotkrivanje grešaka na JOPPD obrascu
• Skriveno značenje oznaka na vrstama primanja
• Ispravci obračuna nastavno na greške kod dužnosnika
• Izvještaji iz plaća:
– Priprema statističkog izvještaja Rad 1G i mirovinskog izvješća 1/11
– Obrazac za bolovanje, priprema i tumačenje podataka
– Sustav SEPA unutar plaća i drugog dohotka, kontrola izvješća kod isplata ”
• Funkcioniranje mailing sustava u korelaciji s plaćama
• Provedba spajanja Ureda državne uprave sa županijama, prednosti i mane
• Značajne novine u dostupnim verzijama programa

LC predavači: Karolina Labaš Domišljanović, Sadia Globan, Fani Ptiček, Vedran Borozan, Josipa Mikelić

Integralno proračunsko računovodstvo

Voditelj radionice: Ana-Marija Tomašević

Teme koje ćemo obraditi:
• Zakonske novosti u proračunu u vrijeme nepredvidive 2020. godine
Kroz zadnjih godinu dana prošli smo razne izazove koji su imali veliki utjecaj i na samo proračunsko računovodstvo te njegovu zakonsku osnovu. Glavni zadatak ove teme je podsjetiti na sve zakonske izmjene koje su sada iza nas, njihov utjecaj na svakodnevni rad te zakonske izmjene koje se očekuju u narednom periodu.

• Kako optimizirati računovodstvene procese kroz  integralno proračunsko računovodstvo
Mislite da koristite sve mogućnosti integralnog proračunskog računovodstva, da poznajete svaki alat i svaki parametar koji Vam može olakšati svakodnevni rad? Glavni zadatak ove teme je da proširi Vaše postojeće znanje, da Vam da sve potrebne informacije kako bi odgovor na ovo pitanje bio pozitivna

• Završavamo staru i idemo u novu godinu – korak po korak za uspješni prijelaz godine
Kraj jedne poslovne godine i početak slijedeće je uvijek izuzetno stresno razdoblje za svakoga tko radi u računovodstvu. Aktivnosti koje ispravno provedemo u tom dijelu godinu imaju izuzetno veliki utjecaj na sve ono što nas čeka u novoj godini. Zadatak ove teme je da prođemo sa Vama sve aktivnosti, sve parametre koje je bitno ispravno podesiti kako bi to razdoblje prošlo što mirnije.

LC predavači: Mladenka Karačić, Nikolina Justić, Mirela Crndić, Marina Čolig

Sustav lokalne riznice

Voditelj radionice: Ana-Marija Tomašević

Teme koje ćemo obraditi:
• Jučer, danas, sutra u sustavu proračuna i lokalne riznice – razvoj aplikacija Računovodstvo proračuna i Web lokalne riznice
Od prošle Panorame jako smo puno vremena utrošili na razvoj aplikacija, na dorade postojećih funkcionalnosti ali i izradu novih. Prikazat ćemo što smo to sve napravili prema zahtjevima i potrebama naših korisnika ali također ćemo prezentirati i kratki plan razvoja za budućnost. Svakom verzijom pokušavali smo obuhvatiti što veći spektar različitih alata i funkcionalnosti koje smo u razgovoru sa korisnicima prepoznali kao ključnim za unaprjeđenje provođenja procesa u sklopu proračunskog računovodstva.

• Procesi digitalnog konsolidiranog planiranja u sustavu lokalne riznice
Ovom temom obradit ćemo općenito proces planiranja u proračunskom računovodstvu, njegovu zakonsku osnovu, aktivnosti i ključne čimbenike. Prikazat ćemo proces planiranja kroz SPI sustav, njegove mogućnosti, alate te samu metodologiju pripreme

• Korak po korak u sustav pune riznice – izazovi u procesu uvođenja
Uvođenje sustava riznice vodi sa sobom cijeli niz aktivnosti koje je izuzetno bitno prepoznati na vrijeme te odraditi kvalitetno. Na radionici ćemo proći zakonsku regulativu, modele uvođenja riznice, njezine prednosti i nedostatke, otvorena pitanja i nekoliko primjera uvođenja riznice u velikim sustavima

LC predavači: Katarina Došen, Ana-Marija Tomašević

Računovodstvo za tvrtke

Voditelj radionice: Ana-Marija Tomašević

Teme koje ćemo obraditi:
• Novosti u profitnoj glavnoj knjizi
Profitna glavna knjiga je aplikacija koja dosta dugo nije bila predmet intenzivnog razvoja. U zadnjih godinu dana to smo promijenili te krenuli sa doradama prema zahtjevima i potrebama naših korisnika. U sklopu ove teme proći ćemo kroz sve dorade koje smo za vas napravili te planove koje imamo za budući razvoj ovog dijela sustava.

• Planiranje i upravljačka izvješća u profitnom računovodstvu
Na radionici će se prikazati proces planiranja kod profitnih korisnika te način na koji se on provodi u SPI sustavu, izvještajni sustav koji je temelj za kvalitetno upravljanje i donošenje poslovnih odluka

LC predavači: Mirela Crndić

Javna nabava

Voditelj radionice: Ana-Marija Tomašević

Teme koje ćemo obraditi:
• Izazovi u praćenju izvršenja ugovora u javnoj nabavi (dodati specifične situacije, storna, preknjiženja itd.)
Korisnicima ćemo prikazati  praćenje izvršenja kroz sustav javne nabave i registra ugovora (od unosa postupka, ugovora i vezanih dokumenata na ugovor)

• Jednostavna nabava u LC sustavu
Korisnicima ćemo prikazati način unosa jednostavne nabave kroz sustav JN te kako putem postupaka ili samih narudžbenica korisnici mogu pripremati i izdavati narudžbenice i iste vezati za dokumente.

• Javna nabava u vrijeme COVID-19 pandemije
U situaciji borbe s pandemijom COVID-19, pojedini naručitelji trebaju žurno nabaviti određene predmete nabave nužne za funkcioniranje institucije naručitelja i/ili društva u cjelini. Jedna od mogućnosti u ZJN-u je provođenje pregovaračkog postupka bez prethodne objave poziva na nadmetanje iz razloga iznimne žurnosti

LC predavači: Katarina Došen, Nikolina Justić

Dugotrajna imovina

Voditelj radionice: Ana-Marija Tomašević

Teme koje ćemo obraditi:
• Sve tajne upravljanja imovinom u sustavu proračuna
• Upravljanje imovinom u JLP(R)S
• Upravljanje imovinom prema obvezi iz Upitnika o fiskalnoj odgovornosti
• Računovodstvena evidencija dugotrajne imovine kroz SPI sustav
• Utjecaj načina evidencije imovine na financijska izvješća, pravdanje sredstava po EU projektima i postupke zaduživanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprava

LC predavači: Marija Dupić

Računovodstvo za neprofitne organizacije

Voditelj radionice: Ana-Marija Tomašević

Teme koje ćemo obraditi:
• Korisni savjeti za vođenje financijskog poslovanja neprofitnih organizacija
Na radionici ćemo proći zakonski okvir koji uređuje neprofitno računovodstvo, procese koji se provode u sklopu neprofitnog računovodstva i kako oni izgledaju u sklopu SPI sustava

LC predavači: Marija Dupić

Otvoreni grad – digitalno, transparentno, dostupno

Voditelj radionice: Ivan Valentić

Predstavljanje platforme Otvoreni grad sa svim svojim funkcionalnostima i dostupnim uslugama. Otvoreni grad kao platforma je jedinstveno poslovno tehnološko rješenje koje građanima pruža niz usluga za bržu i jednostavniju interakciju sa svojim gradom.
Kome je radionica namijenjena? Čelnicima JLPRS-ova i potencijalno zainteresiranim referentima koji rade sa dijelovima SPI sustava čiji se podaci reflektiraju na otvorenom gradu.

Teme koje ćemo obraditi:
• Platforma i njezine mogućnosti, autentifikacija
• Sustav informiranja građana
• Otvoreni podaci
• iProračun
• mojProracun
• iTransparentnost
• Financijske kartice
• Planovi za budućnost

LC predavači: Nedjeljka Jozić, Tomislav Sudić, Ivan Valentić

Izvješća unutar SPI sustava

Voditelj radionice: Petra Ovčarić

Teme koje ćemo obraditi:
• Najbitnije novosti u aplikacijama analitičkih evidencija
• Kolanje e-računa i likvidatura
• Zakonske vrijednosti poreza na dodatnu vrijednost
• Izvješća unutar SPI sustava koja ovise o dobroj organizaciji podataka
• Izvještajni sustav za usklađenje podataka
• Novosti po ovršnom zakonu

LC predavači: Ivica Frajtak, Irinej Biletić, Dijana Spitzer, Maida Musić Brkić, Vedran Vukobrat

Upravljanje imovinom

Voditelj radionice: Vedran Vrhovac

Teme koje ćemo obraditi:
• Novosti iz SPI GIS-a i Registra nekretnina
Prezentacija novog SPI WebGIS-a, alata i njegovih mogućnosti te najava daljnjeg razvoja aplikacije. Demonstracija novih mogućnosti u Registru nekretnina.
• GeoKOMIS na WebGIS-u
Kako iskoristiti nove alate SPI WebGIS-a za poboljšanje naplate komunalnih prihoda.
• Evidentiranje komunalne infrastrukturee
Kako evidentirati komunalnu infrastrukturu, koje su prepreke i putevi za njen upis u katastar i te osvrt na reviziju učinkovitosti upravljana KI
• Izazovi u upravljanju imovinom
U zadnjih godinu dana dogodile su se mnoge zakonske promjene po pitanju upravljanja imovinom. Zakonodavac je naglasio važnost evidentiranja i upravljanja imovinom novom legislativom: Zakonom o komunalnom gospodarstvu, Zakonom o Središnjem registru državne imovine, izjavom o fiskalnoj odgovornosti. Kako odgovoriti na spomenute izazove koristeći LC 430 Registar nekretnina.

LC predavači: Vedran Vrhovac, Mladen Kolarek, Rade Ignjatović

Uredsko poslovanje

Voditelj radionice: Dubravko Duvnjak

Teme koje ćemo obraditi:
• Uredsko poslovanje jučer, danas, sutra
Novosti i dorade u aplikaciji i najava novih dorada (izlučivanje, prava referenata po dosjeima…)
• Nova uredba o uredskom poslovanju – izazov digitalizacije
Komentar e-savjetovanja i nove uredbe, korisnike bi pozvali na početku da nam napišu svoje komentare, i očekivanja od nove uredbe
• Sustav informiranja građana i transparentnost javne uprave
SIG je doživio brojna poboljšanja i nadogradnju pa bi ovdje prezentirali nove funkcionalnosti
• Digitalno ovjeravanje interne dokumentacije – korak naprijed digitalizaciji poslovanja
Digitalno ovjeravanje interne dokumentacije

LC predavači: Goran Crljenica, Vedran Vukobrat, Ivan Valentić

Komunalni informacijski sustav

Voditelj radionice: Dubravko Duvnjak

Teme koje ćemo obraditi:
• KOMIS 2020 – Dorade u aplikaciji od Panorame 2019
Komis je u proteklih godinu dana doživio puno promjene kako u novim funkcionalnostima, tako i kod poboljšanja i nadogradnje rada pojedinih procesa. Ovo su samo najznačajnije promjene…

• Digitalizacija slanja računa – e-računi i mail računi iz KOMIS-a
U Komisu već odavno postoji mogućnost slanja računa preko maila kao i slanja e-računa za fizičke osobe za neke posrednike. Ovdje ćemo predstaviti način rada sa jednim i drugim procesom te predstaviti način rada i dostave e-računa za pravne osobe

• Interni vodomjeri i način njihova uklapanja u redovni obračun potrošnje vode
U zadnje vrijeme imamo sve više primjera ugradnje internih vodomjera u stanove koji nemaju veze sa redovnim vodomjerima koje ugrađuje nadležno komunalno poduzeće, a isti bi trebali biti aktivno uključeni u izračun potrošnje vode.

• Knjigovodstveno evidentiranje komunalnog doprinosa i komunalne naknade kod jedinica lokalne samouprave prema uputi Ministarstva financija
Početkom lipnja 2020. godine Ministarstvo financija izdalo je Uputu o načinu knjigovodstvenog evidentiranja komunalnog doprinosa i komunalne naknade kod jedinica lokalne samouprave. Ovdje ćete upoznati način kako postupiti po navedenoj Uputi i kako to provesti kroz LC programe.

• Mjere pomoći Komunalnom gospodarstvu radi očuvanja likvidnosti u izvanrednim situacijama – Covid 19
Zbog novonastale situacije izazvane virusom Covid 19 došlo je do raznih promjena na temelju obračuna i naplate naknada jedinica JLS-a kao i komunalnih poduzeća. Donašane su razne olakšice i mjere za način rada u takvoj situaciji. Na radionici donosimo presjek tih mjera i način provođenja kako knjigovodstveno tako i kroz LC programe.

• Povezivanje na vanjske sustave za evidentiranje odvoza otpada i prilagodba cjenika Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom i njenim izmjenama
LC je napravio poveznicu sa gotovo svim postojećim sustavima  za evidentiranje odvoza otpada i ovdje ćemo predstaviti koji su to i način rada u takvom povezivanju. Dugo očekivana Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom nadopunjena je Uredbom o njenoj izmjeni i zadala glavobolju komunalnim poduzećima u donošenju cjenika po istoj, a naročito nakon njenog rušenja na Ustavnom sudu.

LC predavači: Dario Bastašić, Goran Crljenica, Vanja Horvatić, Dubravko Duvnjak

Upravljanje stambenim zgradama

Voditelj radionice: Dubravko Duvnjak

Teme koje ćemo obraditi:
• Vrijednost kvalitetnog upravljanja u specifičnim okolnostima
U zadnje vrijeme svjedoci smo izvanrednih okolnosti kojima se susreću upravitelji stambenih zgrada (potresi, Covid 19). Ovdje ćemo pokazati vrijednost kvalitetnog upravljanja u  i za vrijeme takvih novonastalih okolnosti.

• Dnevnik rada i njegovo ispravno popunjavanje i korištenje
Važnost i način rada sa dnevnikom rada u svrhu kvalitetnog upravljanja. Također ćemo predstaviti i dorade u programu USZ.

LC predavači: Vanja Horvatić, Dario Bastašić

Olakšajte si upravljanje stresom, izbjegnite negativne posljedice

Voditelj radionice: Adriana Bandalo

Učinkovito upravljanje stresom pomaže boljoj kvaliteti života i danas je to jedna od najvažnijih vještina za svakoga od nas. Postoje razna istraživanja o benefitima učinkovitog upravljanja stresom i kakve su negativne posljedice ukoliko se ne reagira. Jedan od podataka je da 77 % zaposlenih redovito osjeća simptome stresa, što je zaista velika brojka. Na ovom predavanju ćete čuti što je uopće stres i koji su uzroci, što uzrokuje da različito reagiramo na stres, postoji li uopće pozitivan stres, te kako si olakšati upravljanje stresom.

LC predavači: Adriana Bandalo

Lider u javnoj upravi

Voditelj radionice: Melita Pavlek

Pojam LIDERA je u proteklih pet godina mistificiran do krajnjih granica. Vjerujemo da lider mogu biti jedino ljudi nadnaravnih sposobnosti i zaboravljamo tako važnu činjenicu. Svi smo mi lider. Svi smo važni. Svi ostvarujemo promjene i činimo naše okružje boljim. Biti lider ne znači samo utjecati na međunarodnu monetarnu politiku. To znači motivirati, poticati i vjerovati u ljude s kojima surađujemo. Tražiti nove puteve, otvarati nove mogućnosti.
U vremenu hiperprodukcije informacija, alata i tehnika u javnoj upravi nam trebaju autentični i motivirani lideri. Oni koji će znati pronaći način da tim ostane efikasan kada ne bude materijalne nagrade. Lideri u javnoj upravi trebaju jednostavne i efikasne alate ne samo da bi lakše upravljali i vodili već i da bi stvorili modernu, fleksibilnu javnu upravu koja odgovara svim zahtjevima građana.
Zato je edukacija osmišljena da osvijesti koliko je bitno da pročelnici, voditelji odjela, dužnosnici budu autentični, stručni i motivirani. Bavimo se konkretnim i kreativnim alatima poput liderskog volana, procjene našeg prvog dojma, kreiranja vizije i utjecaja na druge.
Postavit ćemo osnovne smjernice za osobni i timski razvoj i potaknuti sudionike da o sebi promišljaju kao liderima budućnosti… jer to već jesu;)

LC predavači: Melita Pavlek, savjetnica za komuniciranje, sveučilišni specijalista za lokalnu demokraciju i razvoj, NLP master coach s više od 10 godina iskustva rada u tiskanim i elektroničkim medijima.