Sažetak tema

Plaće, drugi dohodak i ostale evidencije zaposlenika

Aktualnosti rada i izvještavanja u procesu zaposlenika

Teme koje ćemo obrađivati:
• Obračun staža za nepuno i puno radno vrijeme – što znače i čemu služe parametri?
• Redizajnirana izvješća – zbirna rekapitulacija, rekapitulacija po VRP, karton radnika
• Automatika izračuna godišnjih odmora u plaćama – nove/stare formule
• Kategorije, dodjela i obračun godišnjih odmora u kadrovskoj
• Novi ispis zaposlenih sa matičnim podacima – kako i kada ga koristiti i što prikazuje
• Aktualnosti kod sudskih presuda
• Ovrhe i neoporezivi primici – kako postupiti?
• Iznimne situacije u redovnom postupanju koje zagorčavaju rad u aplikaciji – kako postupiti u slučaju promjene osobnog odbitka, tko su pomoćnici, što kad je zaposlenom to zadnji mjesec kod poslodavca, što kad je ovrha završena, kada nema potrebe za zaštićenim računom
• Zašto imamo SNU stavke i kamate po PKK ako sve radimo unutar aplikacije i vršimo redovno isplate
• EDIP – kome treba i čemu služi, kako olakšava poslovanje?
• Mailing sustav – slanje isplatnih lista na mail (u korak s vremenom)
• Izvješća koja povremeno trebamo – R1 obrazac i parametri, RAD1G, M4 i tablice
• Pripreme za uvođenje Eura i primjene nove Uredbe o uredskom poslovanju
• Novosti unutar aplikacija

Integralno proračunsko računovodstvo

Radionica namijenjena svim korisnicima proračunskog računovodstva i sustava lokalne riznice. Kroz zanimljive teme podsjetit ćemo korisnike na važne procese unutar proračunskog računovodstva te kako ih uz SPI sustav učiniti jednostavnijim i kvalitetnijim.

Teme koje ćemo obrađivati:
• Razvoj u zadnjih godinu dana (novosti u aplikaciji Računovodstvo proračuna i aplikacijama koje podržavaju sustav Lokalne riznice;
• Zaključavanje razdoblja – zašto i kako?
• Aktivirali smo rebalans/preraspodjela, što sad
• Konsolidacija – modeli i načine pripreme konsolidiranih financijskih izvještaja kroz sustav
• Izmjene organizacijske klasifikacije i provođenje kroz sustav

Uredsko poslovanje

Uredsko poslovanje jučer, danas, sutra
Prezentiranje dorada i predstavljanje nove Uredbe o uredskom poslovanju i digitalnih obrazaca

Upravljanje imovinom

Prezentiranje djelovanja OPP-a u proteklom razdoblju, postignuća na razvoju Registra nekretnina i WebGIS te što je potrebno kod korisnika za instalaciju WebGIS-a. Prezentacija budućeg smjera razvoja aplikacije.
“Prostorni podaci” polako postaje izraz koji se sve više koristi u svakodnevnom radu JLP(R)S-a. Kakve prostorne podatke kreira JLP(R)S, kako odgovoriti na zakonodavne obaveze uključivanja u NIPP i što nas čeka u budućnosti.
Primjeri otvorenih GIS-ova korisnika, što je potrebno za uspostavu otvorenog GIS-a i kakvi se podaci mogu objaviti.

Teme koje ćemo obrađivati:
• Novosti iz djelovanja OPP, razvoja aplikacija Registar nekretnina i WebGIS-a
• Prostorni podaci u JLP(R)S: Obaveza uključivanja u NIPP i nadolazeći izazovi
• Otvoreni GIS: Javna objava podataka JLP(R)S-a

KOMIS JLS

Prikaz dorada od posljednje Panorame važnih za jedinice lokalne samouprave.
Dorade u tijeku vezane za ubrzanje procesa rada pri izdavanju rješenja i knjigovodstvenom evidentiranju zaduženja.
Pripreme za prelazak na Euro, prijelazno razdoblje i dvojno iskazivanje na predlošcima generiranim iz KOMIS-a.
Novosti oko Uredbe o uredskom poslovanju, koje se odnose se na potpisivanje i dostavu.
Specifičnosti oko preuzimanja naplate NUV.

KOMIS za komunalna poduzeća

Evidencija u postupku utvrđivanja stvarnog stanja obavljanja javne usluge, Primjena Ugovorne kazne – slovo na papiru ili ?, Elektronički potpis i elektronička dostava postaju sastavni dio poslovanja

Analitičle evidencija kupaca i dobavljača

Radionica je namijenjena svim korisnicima analitičkih evidencija (salda konti, fakturiranje, PDV) unutar SPI sustava. Prikazat ćemo novosti u aplikacijama od zadnje Panorame. Tema organizacije podataka unutar SPI sustava odgovoriti će na pitanja zašto otvaramo organizacijske nivoe? zašto određenu analitiku dodatno razdvajamo po mjestu troška? Čemu nam služe RPL-ovi? Cilj radionice je prikazati kako najbolje organizirati podatke unutar sustava da bi kasnije dobili izvještaje koji su nam potrebni.

Teme koje ćemo obrađivati:
• Razvoj u zadnjih godinu dana (novosti u aplikacijama Salda konti, E-računi, Fakturiranje, PDV – Automatski Ispravak PDV-a )
• Organizacija podataka unutar SPI sustava radi usklađenja analitike i sintetike

Računovodstvo za tvrtke

Radionica namjenjena korisnicima profitnog računovodstva. Kroz radionicu će biti pokazan novi Web 117, te kako kroz planiranje i menadžersko izvještavanje do što kvalitetnijih odluka u poslovanju.

Teme koje ćemo obrađivati:
• Web 117 – što smo napravili i koje su prednosti rada na web-u
• Planiranje i upravljačka izvješća u pofitnom računovodstvu
• Ti mali alati