Sažetak tema

Komunalno gospodarstvo

Okrugli stol sa temama koje se tiču svakodnevnog rada s problematikom evidecije, obračuna i naplate naknada i poreza JLS i komunalnih poduzeća.
Evidenija i obrada korisne površine kod obračuna NKN, kako obrađivati objekte sa obavljanjem djelatnosti manje od šest mjeseci, obavljanje poslovne djelatnosti u stambenom prostoru, utvrđivanje zastare ex offo, promjena podataka – ispitni ili skračeni UP, intervencija u opće akte (dospijeće), kontrola, izuzeće i otpisi vodnih naknada, EUR-o i nova Uredba o uredskom poslovanju pred vratima.

Uredsko poslovanje i digitalizacija

Okrugli stol Digitalizacija javne uprave – novi način poslovanja te promjene koje donosi Uredba o uredskom poslovanju.
Uredba o uredskom poslovanju propis je koji utječe na sva javnopravna tijela i zaokružuje projekt digitalizacije javne uprave. Svjedoci smo ugradnje digitalizacije u cijeli niz propisa, od Općeg poreznog zakona, Ovršnog zakona, Prekršajnog zakona, pa sve do izmjena Zakona o općem upravnom postupku, Zakona o upravnim sporovima i mnogih drugih, što nam samo potvrđuje da digitalno poslovanje postaje modus operandi svih postupaka koje javnopravna tijela vode.
Imajući na umu navedeno dolazimo do zaključka da je uredsko poslovanje mnogo više od same pisarnice i pismohrane, ono je utkano u svaki aspekt poslovanja javnopravnog tijela.
Na okruglom stolu raspravljati ćemo o tome koje su glavne promjene koje nam predstoje, tko je sve obuhvaćen tim promjenama, kako to utječe na trgovačka društva u vlasništvu JLS, što znači spajanje na državnu informacijsku infrastrukturu, te u konačnici kako arhivirati dokumente koji postoje isključivo u digitalnom obliku.

Proračun i financije

Radionica obuhvaća aktuale teme iz različitih područja računovodstva prikazane kroz sve aspekte poslovnih procesa. Cilj radionice je pružititi cijelovitu sliku te obuhvatiti sva područja koja su u doticaju sa pojedinim proračunskim izazovima. Iza nas je turbulentna godina a izazovi koji su pred nama također zahtjevaju izuzeno dobru pripremu (Euro, digitalizacija, zakon o proračunu). Želja nam je na vrijeme pružiti Vam sve potrebne, kvalitetne infomacija te pružiti Vam podršku da smo svi zajedno jedan korak ispred.

Teme koje ćemo obrađivati:
• Otpis & zastara (po službenoj dužnosti, posebno uz otpis NUV-a)
• Ispravak vrijednosti
• COVID oslobođenje
• Ususret uvođenju EUR;
• Izazovi izmjene organizacijske strukture usred godine
• Svi aspekti uvođenja sustava lokalne riznice
• Novi zakon o proračunu – šta nas sve čeka