Sažetak tema

Antivirusna zaštita datoteka na AWS S3

U sklopu prezentacije prikazat će se rješenje za antivirusnu zaštitu datoteka na AWS-ovom S3 servisu koje je razvijeno za potrebe aplikacija u sklopu LC Otvorenog grada.
Na prvu možda ne zvuči komplicirano, niti previše interesantno, no možda se iznenadite s obzirom na to da rješenje koristi event-driven arhitekturu, više AWS servisa, AWS CLI alate, Linux daemon napisan u Bashu i dr.

Windows server administration best practices

Govorit ćemo o razlozima upgrade-a s domain functional levela 2012 na 2016 i 2019.
Razlike u obračunu vremena, nabrojati ću sve prednosti i kako ih koristiti, objasniti ću proces podizanja domain functional levela te migracije sa starog na novi domain controller, bit će rijeci o novom obračunu vremena odnosno unaprijeđenju Windows Time Service-a, odnosno precision time protocolu koji je jako bitan za financijske servise. Također proći ćemo kroz proces migracije FSMO rola kroz powershell. (i domain role i forest role)
Na kraju prikazat ćemo proces demotanja starog DC-a. SMB 3.11 prednosti od windows servera 2016.
Deduplication unaprijeđenja, govorit ćemo o nedostacima i prednostima te kako se razlikuje proces deduplikacije na serveru 2012 i 2016/2019.

Web GIS – primjena tehnologija otvorenog koda

Što je GIS?

GIS arena
– Web GIS vs. Desktop GIS
– otvoreni kod vs. komercijalni
– suvremeni svjetski trendovi

Arhitektura LC GIS aplikacija
– SPI GIS
– Otvoreni GIS

LC SPI konektori – što se sve krije iza njih?

1. Razmjena podataka – cilj, zadaci i načini razmjene podataka u suvremenim informacijskim sustavima
2. Osnovne značajke LC SPI web servisa (konektora)
2.1. Što su LC SPI konektori?
2.2. Čemu služe?
2.3. Kome su namijenjeni?
3. Tehnološke značajke LC SPI konektora
3.1. Osnovni princip rada
3.2. Protokol razmjene podataka
3.3. Tehnologija korištena u razvoju i radu
4. Način pristupanja i korištenja LC SPI web servisa (konektora)
5. Sigurnosne značajke LC SPI konektora

BI – The Good, the Bad and the Ugly

Ideja je kroz paradigmu naziva kultnog filma pokazati što predstavlja “Good”, “Bad” te “Ugly” unutar BI tima

Procesi i načela rada unutar BI tima
– Prikazat će se metodologija razvoja i načela rada unutar BI tima

Pregled korištenih tehnologija u svakodnevnom radu
– Osnovni pregled BI procesa unutar organizacijeSmjernice razvoja BI-a

Odjelo po mjeri ili ipak ne? – Enterprise BI rješenjeGdje smo sada i gdje želimo biti