5. Susret pravnika JLP(R)S

Teme Susreta bit će raznolike i pokriti različita područja rada, od neizbježnih izmjena normativnog okvira do aktualnih pitanja i dvojbi koje se pojavljuju u praksi lokalnih jedinica. Prošli je Susret pravnika bio u znaku neizbježne digitalizacije rada lokalnih jedinica, ali to nikako ne znači da je navedeni proces iza nas. Baš naprotiv! Dotaknut ćemo se i nekih tema u tom smislu. Također, uvođenje eura je uspješno odrađeno i svi se polako navikavamo na novu realnost, što nikako ne znači da ne postoje aktualna i otvorena pitanja koja je tek potrebno razjasniti, pogotovo kod onih koji će ove godine mijenjati vrijednost boda komunalne naknade. Nerijetko u medijima možemo pročitati pomalo prijeteće najave da će umjetna inteligencija (AI) zamijeniti brojne struke i poslove, uključujući i pravnu, pa smo odlučili pripremiti i jedno zanimljivo izlaganje u tom smislu, iz kojeg ćemo zajednički zaključiti trebamo li se bojati za budućnost naše struke ili ne.

Na kraju, kao i svih prethodnih godina, ostavljamo prostor za najzanimljiviji dio, a to je upravo naša panel rasprava u okviru koje ćemo raspravljati o prethodno obrađenim aktualnostima, ali i svim drugim pitanjima koje ćete, neovisno o programu rada, staviti pred naše predavače i stručne suradnike.

U nastavku donosimo neke od tema koje ćemo obrađivati:

• Novi Zakon o mirnom rješavanju sporova – ima li smisla medijacija u lokalnim jedinicama?
• Od 1. rujna 2023. konačno (!) imamo Zakon o izvanparničnom postupku – znate li da se u Republici Hrvatskoj u vrijeme nastanka ove objave još uvijek primjenjuje Zakon o sudskom vanparničnom postupku (»Službene novine Kraljevine Jugoslavije«, br. 45/34. i »Narodne novine«, br. 73/91.)
• U očekivanju novog Zakona o upravljanju državnim imovinom – nove obveze i poslovi za lokalne jedinice?
• Koje promjene donosi novi Zakon o pomorskom dobru
• Izazovi digitalne komunikacije sa županijama, sudovima i tijelima državne uprave
• Jesmo li u potpunosti shvatili uvođenje eura i uredsko poslovanje u odnosu na komunalnu naknadu?
• Upis komunalne strukture i postojeća sudska praksa – ulazimo li na sklisko područje ozbiljne pravne nesigurnosti?
• Može li umjetna inteligencija zamijeniti pravnu struku (AI)?

Organizatori: