Sažetak tema

Dvojbe i novosti u vezi prisilne naplate gradskih i općinskih prihoda

Teme koje ćemo obrađivati:
– tijek zastare nakon donošenja rješenja o ovrsi – teče li zastara dok je ovršni naslov u redu čekanja na provedbi putem FINA-e?
– potpuna digitalizacija ovršnih postupaka putem javnih bilježnika i suda
– ovrha na poslovnom udjelu – mehanizam naplate protiv osoba koje sustavno ne podmiruju svoje obveze prema gradu i/ili općini

Pravna dimenzija komunalnog gospodarstva

Teme koje ćemo obrađivati:
– zakonitost općih akata o komunalnoj naknadi u odnosu na poslovne prostore i namjenu istih
i. definicija poslovnog prostora
ii. definicija korisne površine
– obavljanje poslovne djelatnosti u trajanju kraćem od šest mjeseci
– dvojbe u smislu instituta dospjelosti i zastare – je li odluka o otpisu konstitutivne ili deklaratorne naravi?
– prisilno izvršenje nenovčanih obveza novčanom kaznom

Pravo & pravopis – izazovi nomotehnike

Teme koje ćemo obrađivati:
– osnovne pravopisne pogreške i savjeti u sastavu općih i pojedinačnih akata
– osnovne suštinske pogreške u izradi općih akata ili zašto prepisujemo zakonske tekstove?
– donošenje procedura za naplatu prihoda prema preporukama DUR-a
– pravna osnova za donošenje procedura za upravljanje (i raspolaganje) imovinom JLS

Posebnosti naplate naknade za uređenje voda i grobne naknade

Teme koje ćemo obrađivati:
– jesu li i jedinice lokalne samouprave uopće nadležne za prisilnu naplatu NUV-a?
– naplata grobne naknade sudskim putem i je li ista u suprotnosti s odredbama Zakona o grobljima?

Kolaž aktualnih pravnih tema – panel diskusija

Teme koje ćemo obrađivati:
– novele Zakona o radu i utjecaj na službeničke odnose
– digitalizacija uredskog poslovanja i utjecaj na zakonitost pojedinačnih akata
– transparentnost – koje podatke moramo, a koje ne bismo smjeli objaviti
– maloljetnici kao obveznici javnih davanja u nadležnosti JLPRS