Usavršavanje u području javne nabave

Strateški pristup izradi sadržaja dokumentacije o nabavi
• preporuke za izradu DoN-a
• tehničke specifikacije
• izrada troškovnika
• tehničke i stručne sposobnosti

Oslanjanje na sposobnost drugih i podugovaranje
• što kod oslanjanja na sposobnost drugih je/nije dozvoljeno
• ustupanje glavnog inženjera gradilišta
• zamjena gospodarskog subjekta u ponudi
• razlika između oslanjanja i podugovaranja

ENP – propisivanje u DON-u i primjena ENP-a u pregledu i ocjeni ponuda kroz primjere i praksu DKOM-a i VUS RH
• Načela javne nabave
• Propisivanje ENP-a u DON-u
• Pregled i ocjena ponuda
• Primjena ENP-a u praksi DKOM-a i VUS RH

Najznačajnija praksa DKOM-a i VUS RH u fazi izrade DON-a i pregleda i ocjene ponuda
• Nejasne odredbe dokumentacije
• Greške kod izrade zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda
• Praćenje izvršenja ugovora-bitne povrede
• Primjeri iz prakse DKOM-a i VUS RH u fazi izrade DON-a

Organizator: