Usavršavanje u području javne nabave

27. rujna (srijeda) 2023. godine 08:30-16:00h

Iskoristite priliku i u sklopu LC KONFERENCIJE PANORAMA 2023. svladajte redoviti program Usavršavanja u području javne nabave u trajanju od 8 nastavnih sati, produžite certifikat i upišite bodove.

08:30 – 09:00 Registracija polaznika

09:00 – 10:30 Strateški pristup izradi sadržaja dokumentacije o nabavi
• preporuke za izradu DoN-a
• tehničke specifikacije
• izrada troškovnika
• tehničke i stručne sposobnosti

10:30 – 10:45 Pauza

10:45 – 12:15 Oslanjanje na sposobnost drugih i podugovaranje
• što kod oslanjanja na sposobnost drugih je/nije dozvoljeno
• ustupanje glavnog inženjera gradilišta
• zamjena gospodarskog subjekta u ponudi
• razlika između oslanjanja i podugovaranja

12:15 – 13:00 Zajednički ručak

13:00 – 14:30 ENP – propisivanje u DON-u i primjena ENP-a u pregledu i ocjeni ponuda kroz primjere i praksu DKOM-a i VUS RH
• Načela javne nabave
• Propisivanje ENP-a u DON-u
• Pregled i ocjena ponuda
• Primjena ENP-a u praksi DKOM-a i VUS RH

14:30 – 14:45 Pauza

14:45 – 16:15 Najznačajnija praksa DKOM-a i VUS RH u fazi izrade DON-a i pregleda i ocjene ponuda
• Nejasne odredbe dokumentacije
• Greške kod izrade zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda
• Praćenje izvršenja ugovora-bitne povrede
• Primjeri iz prakse DKOM-a i VUS RH u fazi izrade DON-a

Sudjelovanjem se stječe pravo na 8 bodova za obnovu certifikata u Javnoj nabavi, a kotizacija iznosi 150,00 €.

Organizator: