Usavršavanje u području Javne nabave

25. rujan 2019. (srijeda) u 9:00 sati – Hotel Panorama Zagreb

Iskoristite priliku i u sklopu konferencije savladajte redoviti program Usavršavanja u području javne nabave u trajanju od 8 nastavnih sati, produžite certifikat i upišite bodove.

 • Aktualne teme iz područja javne nabave
 • Najnovija praksa DKOM-a
 • Najčešće pogreške Naručitelja u provedbi postupaka JN

Nastavni program sukladan je Pravilniku o izobrazbi u području javne nabave (NN br: 65/2017)

Organizator:

 • Predavači

  Pogledajte popis predavača koji Vas očekuju na Konzultantskom savjetovanju

 • Program rada

  Pogledajte detaljan program rada sa zanimljivim i trenutno aktualnim temama

 • Prijava

  Ispunite prijavnicu za sudjelovanje najkasnije do 20. rujna 2019. godine

 • Smještaj

  Pogledajte sve detalje vezane uz rezervaciju smještaja za vrijeme trajanja Konzultantskog savjetovanja

Kotizacija za Usavršavanje u području javne nabave

Kotizacija po osobi uključuje stručna predavanja, prezentacije, radni materijal, osvježenje, prigodni domjenak, te iznosi:

340,00 kn + PDV po osobi
Kotizaciju za sudjelovanje molimo uplatite zaključno s 20. rujnom 2019. godine na račun tvrtke LIBUSOFT CICOM d.o.o. IBAN HR4123600001101337826, pod model plaćanja navesti 00 36363-OIB korisnika a potvrdu o uplati molimo pošaljite na fax broj 01/6599-513 ili na e-mail prodaja@spi.hr. Postojeći LC korisnici kotizaciju mogu uplatiti i nakon održanog seminara.
U slučaju otkazivanja prijave, molimo obavijestite nas putem e-maila prodaja@spi.hr. Za otkazivanje prijava do 20. rujna 2019. godine vraćamo već uplaćenu kotizaciju. Za odjave nakon 20. rujna izvršit ćemo povrat 50% iznosa uplaćene kotizacije.