Usavršavanje u području Javne nabave

20. rujna (utorak) 2022. godine  9:00 – 16:15 sati 

Iskoristite priliku i u sklopu LC KONFERENCIJE PANORAMA 2022 savladajte redoviti program Usavršavanja u području javne nabave u trajanju od 8 nastavnih sati, produžite certifikat i upišite bodove.
Naziv programa: Jednostavna nabava, interni opći akti, najčešće pogreške u pripremi i izradi DoN-a i pregledu i ocjeni ponuda kroz praksu DKOM-a i VUS-a

PROGRAM RADA

08:30 – 09:00 Registracija polaznika

09:00 – 10:30  Jednostavna nabava
• prilagodba općih akata o jednostavnoj nabavi uvođenju EUR-a
• zakonski okvir za jednostavnu nabavu
• primjena načela javne nabave u postupcima jednostavne nabave
• prekršajne odredbe za područje jednostavne nabave
• nepravilnosti i postupak utvrđivanja nepravilnosti u postupcima jednostavne nabave
• neispunjavanje indikatora
• kontrola provedbe postupaka jednostavne nabave

10:30 – 10:45 Pauza

10:45 – 12:15  Interni opći akti za jednostavnu nabavu
• postupci jednostavne nabave
• ogledni primjer općeg akta za jednostavnu nabavu
• propisivanje postupka za izravno  ugovaranje u općem aktu za jednostavnu  nabavu
• najčešće pogreške pri izradi općih akata  za jednostavnu nabavu

12:15 – 13:00  Zajednički ručak

13:00 – 14:30 Najčešće pogreške pri pripremi postupka i izrade DON-a
• Načela javne nabave
• Tehničke specifikacije
• Razlozi Isključenja (obvezni i fakultativni)
• Uvjeti sposobnosti
• ENP
• Minimalne razine
• Praktični primjeri iz prakse DKOM-a i  VUS RH

14:30 – 14:45 Pauza

14:45 – 16:15  Najčešće pogreške pri pregledu i ocjeni ponuda
• Provjera razloga isključenja
• Provjera uvjeta sposobnosti
• Primjena upotpunjavanja i pojašnjenja ponuda (čl. 293)

Sudjelovanjem se stječe pravo na 8 bodova za obnovu certifikata u Javnoj nabavi, a kotizacija se plaća 800,00 kn.

Organizator: